O nas


           


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
 
Operacja pn. Rekreacja na polanie. Rozwój działalności Pensjonatu Mieszko i Jagienka poprzez wdrażanie nowych usług mająca na celu:
Wzrost konkurencyjności firmy (wzrost przychodów i zysków) poprzez wprowadzenie nowych usług rekreacyjnych, świadczonych z wykorzystaniem lokalnych zasobów oraz wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie.
 
Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Ślężanie